Sandnes Ulf

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Sandnes Ulf

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Innhenting av politiattest for personer med verv i Sandnes Ulf gjøres i samråd med Sandnes Ulf sin representant for registrering av fremvist Politiattest:
Sven Augustsson
e-post: saugustsson@slb.com
 

Sandnes Ulf sin representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger representanten får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis og gjøres fortrinsvis via nettbasert løsning.

 

Innhenting på en-to-tre (søknad på nett):

Er du over 18 år kan du søke om politiatest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest:

 1. Logg inn: https://attest.politi.no
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
   
 2. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekkslistene i skjema: Frivillig organisasjon / Frivillig organisasjon.
   
 3. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)
  - Du legger ved bekreftelse på ditt verv mottatt av Sandnes Ulf sin representant for håndtering av Politiattester.

 

Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari. Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen.

Innhenting på en-to-tre (manuelt innsendt søknad):

Er du under 18 år eller av andre grunner ikke kan søke via nettløsningen over, så brukes manuelt skjema:

 1. Hent ned skjema:
  Søknaden om politiattest fylles ut av og den søknaden gjelder for og signeres. Signert søknad sendes sammen med kopi av legimitasjon til idrettslagets representant. Sandnes Ulf sin representant signerer og sender søknaden til politiet.
   
 2. Mottak av attest:
  Politiet sender godkjent attest som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
   
 3. Fremvisning:
  Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Sandnes Ulf sin representant. Sandnes Ulf vil ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn og registrerer dato for fremvisning.
   

 

Link til søknadsskjema.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Sandnes Ulf

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift