Sandnes Ulf

Kontingenter

Kontingenter

Kontingenter for medlemskap i Sandnes Ulf for 2018, vedtatt og godkjent av generalforsamlingen (Årsmøtet) er da som følger for de ulike medlemskategoriene (i tillegg til historikk for de siste 6 rene):

Kategori 2018 2017  Kont.  Kunst. 2016  2015  2014  2013  2012
 Elite – A 1800 3065 2 665 400 3 000 2 300 2 300 2 200 1 550
 Junior (17-19 år) 1 800 1990 1 590 400 1 950 1 625 1 625 1 550 1 350
 Ungdom (13-16 år) 1 800 1990 1 590 400 1 950 1 625 1 625 1 550 1 350
 Barn (6-12 år) 1 800 1680 1 280 400 1 650 1 375 1 375 1 300 1 050
 Mikro (5 år) 800 800 800   780 600 600 850 775
 Senior 1800 1895 1 895   1 850 1 425 1 425 1 300 1 300
 Dommere 200 150 150   150 150 150 650 650
 Leder/trener 200 460 460   450 525 525 500 450
 Familie (Husstand) - 3360 2 960 400 3 300 2 800 2 800 2 700 2 300
                   

 

Dette er de vedtatte kontingentene:
1. Aktive medlemmer fra 6 år (fotballspillere): NOK 1.800,- per år.

2. Støtte/Ambassadør (ikke-aktiv medlem): NOK 600,- per år.

3. Rollemedlemmer (alle «aktive» som ikke spiller på lag, inkludert dommere): NOK 200,- per år.

4. Mikrokontingent: NOK 800,- (5-åringer, faktureres på høsten).

 

Endringer (kort oppsummert):

1. Ingen husstandsfaktura – alle medlemmer mottar en personlig faktura.

2. Familiekontingent – personer det gjelder må meldes inn (annullering av faktura), utover NOK 3.600,-.

3. Sterkt redusert lagleder/trenerkontingent – #MedUansett-kort (sitteplass) og gode «pakkepriser» for utstyr.

4. Forenkling av fakturering og oppfølging i forbindelse med kontingenter.

 

NB! Tilleggsavgifter (elitetillegg, aktivitetsavgifter, FFO-betaling, etc) er ikke medlemskontingenter.

Alle spørsmål vedrørende kontingent rettes til Kontingent@sandnesulf.no.

 

På årsmøtet ble det stemt frem at #MedUansett-kortet skal ligge inkludert i en rollemedlemmer (lagledere/trenere/dommere) på 200 kroner årlig. #MedUansett-kortet vil også være sitteplass i 2018.
Klubben er tjent med å ha flest mulig medlemmer, blant annet gjennom ulike tilskuddsordninger. Å være medlem i klubben gir foruten sesongkortfordelen, og de rabattene det medfører hos ulike samarbeidspartnere av Sandnes Ulf, også gode rabatter på kjøp av klær hos Macron.

Det er ikke obligatorisk å betale rollekontingenten om man er trener/lagleder i klubben, men man må sende inn en e-post til kontingentmailen om at man ber om fritak. Dersom man ikke gjør dette, vil det bli sendt ut automatisk faktura, og fakturaene vil automatisk bli purret opp om man ikke betaler (så lenge man ikke har bedt om fritaket). Da gjelder jo ordinære priser på #MedUansett-kortet om man ikke betaler kontingenten som rollemedlem.

Prisen for spillere i klubben på medlemsfeltet er satt til superbillige 249,-. Medlemsfeltet er feltene F- og G. 

>>> BESTILL #MEDUANSETT-KORT FOR MEDLEMMER HER

 

Oppfølging av betaling av kontingenter:

Det vil være en betalingsfrist på ca 14 dager på fakturaen. Førstegangs purring blir sendt ut hvis betaling ikke er korrekt registrert mottatt i løpet av 3 uker etter utsendelse NB! Viktig at det blir brukt riktig KID nummer for at betalingen skal bli riktig registrert og unngå purring.

Hvis fakturaene ikke er registrert som betalt ved andregangspurring, 2 uker etter førstegangspurring, så er ikke spilleren lenger å anse som medlem i klubben og vil ikke lenger være dekket inn av klubbens forsikringsordninger og vil heller ikke være spilleberettiget for kamper.

Lagleder har ansvar for å få spillerne til å bet. kontingent - husk INGEN skal spille seriekamper uten at de har bet. kontingent og er medlem i Sandnes Ulf.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift