Sandnes Ulf

Foresatte

Foresatte

Informasjon for nye foresatte

Velkommen som foresatt i Sandnes Ulf!

Vi er veldig glade for at du ønsker at dine barn skal delta på aktiviteter hos oss i Sandnes Ulf!  Hovedtyngden av medlemmene våre er barn og ungdom mellom 6 og 16 år, og vi er veldig opptatt av å gi disse en godt, trygt og spennende tilbud.  Dette har vi snart 100 års erfaring i å gjøre, men vi forsøker hele tiden å gjøre innsatsen vår enda bedre og å tilpasse den til nye behov og forhold.

Praktisk informasjon for spillerne:
Se egen side for praktisk informasjon om innmelding, treningstider, utstyr, kontingent m.m.

Dugnad og annen innsats - hva kreves av foreldrene?
Hva betyr det for deg for forelder når ungen din begynner på 'fobballen'? Får du se mer eller mindre til knotten?  Både ja og nei. Ungene blir dratt inn i et stort miljø som de fleste opplever som trygt og godt, og de vil etterhvert bli godt selvstendige og kunne delta både på treninger og kamper noenlunde selv. De første årene (6 - 8 år) må det imidlertid påregnes stor grad av oppfølging fra foreldrenes side.

Spesielt det første året er det viktig at minst en foreldre eller annen person som spilleren kjenner godt er til stede eller innenfor rekkevidde når vi har trening og  arrangementer. Dette for å hjelpe til med praktiske problemer, og i forhold til eventuelle mindre skader eller hendelser. Det er fort gjort å få en uheldig ball i ansiktet eller å få seg en smell i nærkamp med de andre. Det er veldig veldig sjelden at vi opplever alvorlige skader. Skulle det oppstå noe slikt så får dette selvsagt all oppmerksomhet og god og kvalifisert oppfølging, men vi har ikke kapasitet til å følge opp alle de 500 barna våre kontinuerlig for mer personlig komfort. Da er vi avhengig av dere foreldre som støtteapparat. Heldigvis ser jo også alle foreldre verdien og den gode underholdningen i å følge opp barna sine i idretten, så det er lett å få forståelse for dette.

Av andre tjenester så må foreldrene også regne med å bidra på noen dugnader i løpet av året. Vi trenger innsats både fysisk i forbindelse med klargjøring og vedlikehold av anlegget og i forbindelse med arrangementer som A-lagskamper og turneringer. Vi trenger også noe økonomisk hjelp ut over medlemskontingenten. Dette har blitt spesielt aktuelt nå som vi har mistet inntekten fra spilleautomatene, etter de nye reglene fra myndighetene.  Det vil derfor bli aktuelt med obligatorisk "salgsdugnad" (lodd eller tilsvarende) en eller to ganger i løpet av året. Loddene/salgsobjekt kan selvsagt gjerne selges til slekt, venner, kollegaer og naboer!

Dere blir kalt inn til eventuelt dugnadsarbeid via dugnadsansvarlig på respektive lag, eventuelt via lagleder for salgsdugnader.

Fotballfritidsordning - FFO
Sandnes Ulfs satser sterkt på barn og ungdom og har derfor en egen fritidsordning med fotballaktivitet. Denne har allerede blitt en suksess, og blir ivrig besøkt av de som har meldt seg på dette tilbudet. Se egen side for denne aktiviteten.

Vil du bli trener, lagleder eller dugnadskontakt?
Vi har ALLTID behov for nye medarbeidere for å få avviklet aktivitetene våre. Er dette interessant for deg? Vi kan neppe tilby økonomisk gevinst, men til gjengjeld får du ubetalelig kvalitetstid sammen med egne og andres barn, en  kjempegod anledning til å bli kjent i nærmiljøet, god anledning til å jobbe med interessant sportsarbeid og du risikerer til og med å få litt frisk luft og mosjon selv! Se mer informasjon her!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift