Sandnes Ulf

Trenere/lagledere

Trenere/lagledere

Velkommen som trener, lagleder eller dugnadskontakt i Sandnes Ulf!

Sandnes Ulf er i stor grad en "breddeklubb" - det vil si at hovedvekten av aktiviteten er på barne- og ungdomssiden. Selv om vi som følge av A-lagets sportslige suksess har fått en del ansatte så foregår det aller meste av innsatsen, fra styret til de enkelte lag, på frivillig og ubetalt grunnlag. Det betyr i praksis at foreldre eller andre foresatte til spillerne må delta i driften av klubben. Erfaringsmessig er det ikke noe stort problem å skaffe disse ansvarspersonene - det er heldigvis mange nok som ser verdien i å følge opp de nye generasjonene. Vi er likevel veldig bevisste på hvilken stor innsats som blir lagt ned i klubben, og vi er ekstremt takknemlige for dette.

Kompensasjon
Som forklart ovenfor blir det ikke betalt direkte økonomisk kompensasjon for innsatsen til dem som følger opp lagene. Unntaksvis kan det inngås individuelle avtaler for personer som må avstå normal arbeidstid til klubbens aktiviteter eller som har lange og hyppige reiser for klubben.

Fra tid til annen får vi spørsmål om det er fritak eller redusert kontingent for barn av trenere eller lagledere.  Slike rabatter finnes ikke. Det er riktig at enkelte trenere periodevis bruker svært mye av fritiden på fotballaktiviteter, men hvis det skulle praktiseres fritak for kontingent i forhold til innsats ville det først og fremst bety et betydelig inntektstap for klubben (vi har til enhver tid over 150 personer i disse kategoriene), og det ville bli veldig vanskelig å definere hvem som skulle falle innenfor reglene. Vi håper og tror imidlertid at de fleste som kan tenke seg å være med i støtteapparatet vårt er fornøyd med andre former for kompensasjon, som beskrevet nedenfor.

Kurs
Klubben oppfordrer alle lagledere og trenere til å forsterke kompetansen sin ved å gå på kurs, i regi av klubben, kretsen, NFF eller andre instanser. Alle basiskurs blir dekket av klubben. Det er også mulig å søke om å få bidrag til viderekommende kurs eller spesialkurs.

Praktisk informasjon
Som trener, lagleder og dugnadskontakt vil du finne veldig mye nyttig informasjon på disse nettsidene.  Et nyttig sted å begynne vil være å studere laglederheftet, som oppsummerer det meste av det klubben har av politikk og praksis for vanlige aktiviteter.

Det er også viktig å studere Sportsplanen.  NB! Denne blir revidert fortløpende - følg med for nye versjoner!

Det er også veldig viktig at klubben til enhver tid har oversikt over hvem som faktisk er ansvarlige for de ulike lagene! Den nyeste versjonen av laglederlisten finner du her.

Registreringsskjema/Politiattest for lagledere/trenere
For å bli korrekt registrert i websystemet med din rolle, vennligst fyll inn registreringsskjema på linken under og send til saugustsson@slb.com

laglederskjema.xls

Det er også krav om at alle med rolle i klubben, som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, oppviser godkjent politiattest for klubbens representant. Les mer om dette på denne linken Politiattest.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift