Sandnes Ulf

Kamper & Trening

Kamper & Trening

Treningstider

Her finner dere treningstider for vintersesongen 2019/2020 (gjeldende fra 25/11-19). NB! Viktig at dere alle respekterer oppsatte tider og baner for trening og kamp!

Link til treningstider vintersesongen 2019/2020!

 

Kampoppsett (Hjemmekamper)

Kampoppsett for Sandnes Ulf hjemmekamper (alle lag) finner dere i linken under (excel format). Oppsettet blir også sendt ut til lagledere når det er endelig bekreftet. Hvis det blir forandringer så vil oppsettet bli oppdatert her og det vil bli sendt e-post til de lagene (lagledere) som blir berørt av forandringene. Siste oppdaterte oppsett vil alltid bli publisert her.

NB! Alle mottatte meldinger om omberamming av våre hjemmekamper (flytting av tid/dato og/eller bane) mottatt fra kretsen skal sendes videre til Eli på e-post elinyg1@online.no. Ingen lagledere må akseptere eventuelle foreslåtte eller utførte flyttinger av våre hjemmekamper, uten at dette på forhånd er klarert med Eli.

Kampoppsett høsten 2019

(oppdatert pr 28.10.2019)

Husk å bruk tildelt tid og bane!  Hovedbane 2 (H2) er gamle kunstgressbanen.

 

Kampbaner (Hjemmekamper)

For kamper har vi hovedbane 2 - kunstgress (H2), TS-Kunsten og Gymnasbanen - grus til disposisjon. Se oppsett under for hvordan banene (7er og 5er) skal deles inn på TS-Kunsten og Hovedbane 2 (H2). Det kan også forekomme at noen få kamper må avvikles på gymnasbanen - grus.

9er kamper på H2 (Bane 9erA og 9erB), så spilles det på tvers av halve banen. Full bredde (midtlinje som felles sidelinje for de 2 banene) vil gi banestørrelse 64x50 meter. Lag som ønsker det kan trekke inn sidelinjen 2-3 meter fra midtlinjen for å unngå felles sidelinje med den andre banen.

9er kamper på TS-Kunsten spilles for 12-åringer på tvers av halve banen. 9er kamper for 13-åringer eller eldre blir kun satt opp med en kamp om gangen på TS-Kunsten og spiller da fra 5meter til 5meter (full bredde).

Det vil være sett (2 mål) for 5er og 7er kamper på H2 og  TS-Kunsten. Når det er satt opp flere 5er kamper enn det er mål til på aktuell kunstgressbane, så er det i størst mulig grad de yngre lagene som benytter seg av 5er mål (6-8 år) og de eldre lagene (9-10 år) som om nødvendig må bruke 7er mål for sine kamper.

Kampkart Hovedbane 2 (H2) 

Kampkart TS-Kunsten 

Spørsmål vedrørende treningstidene tas med Sven på mail: saugustsson@slb.com

Spørsmål og booking/flytting av kamp (tid og bane) tas med Eli på mail: elinyg1@online.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift