Sandnes Ulf

Utstyr - Materialforvalter

Utstyr - Materialforvalter

Materialforvalter er tilstede i kjelleren på Ulf-huset etter nærmere avtale med trinnkoordinatorer (barneavdelingen) eller lagledere (ungdomslag).

Klubben er svært takknemlig for at Eli Nygaard igjen har tatt rollen som klubbens materialforvalter.

Det er viktig at trinnkoordinatorer fungerer som en buffer mot materialforvalter, slik at det blir laget til behovslister (og utført utleveringer) samlet for trinnene. Vi ønsker ikke at hvert enkelt lagleder fremmer sine mer eller mindre oversiktlige behov direkte til materialforvalter, da det vil være svært krevende å holde oversikt over behov/bestillinger/utleveringer til nærmere 70 lag og 800 – 900 spillere.

Lagledere melder inn Iagets behov til trinnkoordinator. Trinnkoordinator sender samlet behov til materialforvalter@sandnesulf.no.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift