Sandnes Ulf

Turneringer

Turneringer

Turneringer for Sandnes Ulf lag i Barne- og ungdomsavdelingen

Alle lag i Sandnes Ulf sin barne- og ungdomsavdeling får av klubben dekket inntil 2 eksterne turneringer per lag og per sesong (år). Barnelagene (6-12 år) deltar i tillegg i Sandnes Ulf sin egen turnering SandnesGrase uten kostnad for lagene.

Lagledere er selv ansvarlige for å melde på sitt lag til turneringene (til SandesGrase så blir alle registrerte lag automatisk satt opp til turneringen, men skal det meldes på ekstralag til SandnesGrase grunnet mange spillere, så må det gis beskjed om dette).

Kopi av påmelding til alle turneringer skal sendes til turnering@sandnesulf.no, slik at Sandnes Ulf sin Turneringsansvarlig kan administrere at det blir satt opp samlefaktura i tilfeller hvor det er flere Sandnes Ulf lag som deltar på samme turnering. Lagledere skal uansett oppgi turnering@sandnesulf.no som mottaker av faktura for påmeldingsavgiften til alle turneringer.

Er det noen registrete lag som har mange spillere, så vil klubben i hvert tilfelle vurdere om det kan bli dekket noen flere turneringer for enkelte lag. Det viktigste er at alle spillere faktisk får tilbud om å delta på 2 turneringer, til tross for at det da eventuelt innebærer at noen lag får muligheten til å delta mer enn 2 turneringer som dekkes av klubben.

Klubbens Turneringsansvarlig er i 2019 sesongen Espen Jonassen som da er mottaker av e-post sendt til turnering@sandnesulf.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift