Sandnes Ulf

Egeninnsats og Dugnad

Egeninnsats og Dugnad

Sandnes Ulf er som klubb helt avhengig av egeninnsats fra foresatte til våre spillere (barn og ungdom), samt fra voksne spillere/medlemmer, for å kunne tilby fotball aktiviteter for alle våre medlemmer. I denne forbindelse er det nå benevnt "egeninnsats" heller enn at det tradisjonelt sett har blitt kalt for "dugnad". Det er en vesentlig forskjell ved at "egeninnsats" ikke er frivillig men en del av kontingenten som gjelder for alle medlemmer, mens benevningen dugnad mer er myntet på frivillig bidrag.

 

Egeninnsats oppdrag skal gjennomføres som en del av kontingenten for spillere og uteblivelse vil bli fakturert som tilleggskontingent (for tiden NOK 500,- per tilfelle) i samsvar med vedtatt egeninnsats- og dugnadsreglement (se vedlegg på denne siden).

 

Det vil også være tilfeller hvor foresatte og andre involverte med Sandnes Ulf blir bedt om å stille på tradisjonell dugnad, når det er behov for dette. Håper alle ser verdien det ligger i dette for alle våre aktive medlemmer og at dere lojalt stiller opp på disse dugnadene når det er anledning for det. Hvis alle bidrar, så vil det være overkommelige oppgaver som skal bli utført på dugnad.

 

Det er noen personer som allerede bidrar med betraktelig innsats i form av ideelt arbeid for klubben/lagene og derfor er fritatt for annen egeninnsats/dugnad. Hvem dette gjelder er klart definert i vedlagte egeninnsats- og dugnadsreglement. Alle andre er (uten unntak) forventet til å stille opp på tildelte oppdrag, eventuelt ordne med erstatter eller bytte med andre, og som nevnt så vil det bli fakturert tilleggskontingent for manglende oppmøte til egeninnsats oppdrag. 

  

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift