Turneringer for B&U i 2019

Oppsett for deltakelse på eksterne turneringer for Sandnes Ulf lag.

Alle registrerte lag i Sandnes Ulf sin Barne- og Ungdomsavdeling (B&U) får av klubben dekket påmeldingsavgift for inntil 2 eksterne turneringer per lag og per sesong (kalenderår). Barnelagene (6-12 år) deltar i tillegg i Sandnes Ulf sin egen turnering SandnesGrase uten kostnad for lagene.

Lagledere er selv ansvarlige for å melde på sitt lag til eksterne turneringene (til SandnesGrase så blir alle registrerte lag automatisk satt opp til turneringen, men skal det meldes på ekstra lag til SandnesGrase grunnet mange spillere, så må det gis beskjed om dette).

Kopi av påmelding til alle turneringer skal sendes til turnering@sandnesulf.no, slik at Sandnes Ulf sin Turneringsansvarlig kan administrere at det blir satt opp samlefaktura i tilfeller hvor det er flere Sandnes Ulf lag som deltar på samme turnering. Lagledere skal uansett oppgi turnering@sandnesulf.no som mottaker av faktura for påmeldingsavgiften til alle turneringer.

I tilfelle det er registrerte lag som har mange spillere, så vil klubben i hvert tilfelle vurdere om det kan bli dekket noen flere turneringer for enkelte lag. Det viktigste er at alle spillere faktisk får tilbud om å delta på 2 turneringer, til tross for at det da eventuelt innebærer at noen lag får muligheten til å delta på mer enn 2 turneringer som dekkes av klubben. Søknad (med begrunnelse) om deltakelse i ekstra turnering etter prinsippene over sendes til turnering@sandnesulf.no

Klubbens Turneringsansvarlig er i 2019 sesongen Espen Jonassen som da er mottaker av e-post sendt til turnering@sandnesulf.no

For å forenkle rutiner for administrasjonen og i tillegg være mest mulig lojal mot klubber som prioriterer klubbens egen turnering SandnesGrase, så har klubben vedtatt at følgende turneringer skal prioriteres: Se faktaboks under

5 av turneringene er lokale. Ikke alle disse er for samme aldersgrupper.

2 turneringer er med mulighet for overnatting og samhold.

Håper dere som lagledere har forståelse for dette valget og at klubben ikke har mulighet til å administrere påmeldinger for turneringer utover disse.

Faktaboks: Turneringer 2019
Vinterserien (Kvia serien) – for ungdomslag 13-19, senior damelag og senior breddelag.
Masiv cup – Ålgård FK
Nordea Cup – Forus & Gausel
Grønt Gras - Frøyland
Miniputt turnering - Hinna
Sør Cup - Sørlandet
Dana Cup – Danmark (mulighet for 12 år og oppover)
SandnesGrase (felles for alle Sandnes Ulf lag – i tillegg til 2 eksterne turneringer)
NFF Rogaland OBOS Cup (for ungdomslag som ikke spiller elite – i tillegg til 2 eksterne turneringer)

Deltakelse i NFF Rogaland OBOS Cup (13 år og oppover) er for “breddelag”, det vil si lag som ikke spiller i elite / 1.divisjon hvor det spilles om kretsmesterskap. Deltakelse i OBOS Cup fungerer på samme måte som deltakelse i seriespill og deltakelse i cupen teller ikke som en av de 2 eksterne cupene som klubben dekker deltakelse for.

Økonomi

 
Medlemskontingent 2019
Ubetalt beløp: 23400
Ubetalt antall: 18
Betalt beløp: 1113601
Betalt antall: 648
 

Viktig info

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift